Logo

Mediator, jako peacemaker. Przeprosiny, przebaczenie i pojednanie w opanowywaniu sporów prawnych

Date

Wednesday, February 2, 2022

Time

12:00 PM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This event is certified, please provide correct information.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Czy wyraża Pani/Pan zgodę na informowanie na podanego w tym zgłoszeniu maila, do dnia 31.08.2023, o szkoleniach, seminariach, webinariach i innych wydarzeniach, które będą organizowane w ramach projektu UE, o którym mowa poniżej?
  • This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Agenda

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza 

zaprasza na 

S E M I N A R I U M

Mediator, jako peacemaker. Przeprosiny, przebaczenie i pojednanie w opanowaniu sporów prawnych.

Seminarium odbędzie się 2 lutego 2022 r. w godzinach 12:00 - 14:00 w formie zdalnej (online). 


Udział bezpłatny 

Podczas tych 2 h będziesz mieć możliwość zapoznać się m.in. z poniższymi zagadnieniami istotnymi dla holistycznej praktyki polubownego rozwiązywania sporów prawnych:

1.  Istota holistycznego podejścia do praktyki mediacyjnej i prawniczej

2. Wielocelowość dyskursu mediacyjnego i różnorodność korzyści z uczestnictwa w mediacji w wymiarze personalnym, interpersonalnym i społecznym.

3. Istota praktyki peacemaking. Positive peace versus negative peace. Mediator jako peacemaker - specyficzna rola mediatora jako promotora i strażnika pokoju społecznego.

4. Istota instytucji przeprosin, przebaczenia i pojednania stron konfliktu – ujęcie prawne, psychologiczne, komunikacyjne, relacyjne i etyczne.

5. Wybrane regulacje polskiego materialnego prawa cywilnego i karnego odwołujące się do przeprosin, przebaczenia, pojednania.

6. Szczególna rola przeprosin, przebaczenia i pojednania stron sporu dla praktyki mediacyjnej, opartej na tzw. peacemaking.


Seminarium poprowadzą osoby z bardzo dużym doświadczeniem i dysponujące wiedzą ekspercką - więcej o ekspertach poniżej)

Program Seminarium:

12:00 - 12:10

Otwarcie seminarium, przedstawienie prelegentów i tematyki seminarium oraz informacji o projekcie.

 12:10 - 13:45

Moderowana dyskusja z prelegentami.

 13:45 - 14:00

Odrębna sesja odpowiedzi na pytania.

 14:00

Zakończenie seminarium.


Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza jako jeden z czterech partnerów Ministerstwa Sprawiedliwości w projekcie "Upowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" zaprasza osoby (zamieszkujące, prowadzące działalność/praktykę lub zatrudnienie) na terenie województw: dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego* do udziału w bezpłatnym seminarium pt. "Mediator, jako peacemaker. Przeprosiny, przebaczenie i pojednanie w opanowaniu sporów prawnych”.

*Bezpłatne seminaria dla uczestników z pozostałych województw organizowane są/będą w ramach Projektu przez pozostałych Partnerów tj. Konfederację Lewiatan, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Centralny Instytut Analiz Polityczno - Prawnych.

Uczestnicy otrzymają z systemu ClickMeeting automatycznie wygenerowany certyfikat uczestnictwa.

Szczegóły organizacyjne:

- Potwierdzeniem udanej rejestracji rejestracji jest otrzymanie maila potwierdzającego rejestrację; w wypadku braku maila prosimy o kontakt w sprawie potwierdzenia Państwa rejestracji.

- Prosimy o zwrócenie uwagi na literówki w adresie mailowym, sprawdzenie folderu SPAM, sprawdzenie polityki działów IT w kwestii filtrów spam serwerów pocztowych i zaufanych nadawców poczty przychodzącej.

- Seminarium odbywa się online za pomocą platformy ClickMeeting.

- Wszystkie informacje o technicznych aspektach seminarium znajdą Państwo na stronie rejestracji.

- W trakcie seminarium będzie możliwość zadawania pytań przez uczestników.

- Seminarium będzie nagrywane i przekazane liderowi projektu - Ministerstwu Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości zastrzegło sobie możliwość upublicznienia nagranego seminarium. Osoby niewyrażające zgody na nagranie seminarium, proszone są o niezgłaszanie się na nie. Jednocześnie informujemy, że podczas całego seminarium włączenie kamery będzie wyłącznie dobrowolne i nie jest wymagane od jego Uczestników. Zależnie od ustawień pokoju webinarowego, mogą być widoczne dane wpisane w rubrykach: imię i nazwisko.

- Szczególne potrzeby związane z emisją seminarium przez organizatora np. związane z niepełnosprawnościami można zgłaszać do 17.02.2022.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb uczestnictwa SEMINARIUM ONLINE przez Regionalną izbę Gospodarczą Pomorza z siedzibą w Gdańsku, kod 80-244, Aleja Grunwaldzka 82, KRS: 0000311830.

Limitowana liczba osób.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt

e-mail: k.zuchowicz@rigp.pl / tel +48 882 430 979

Presenter

Mr dr hab. Adam Zienkiewicz, prof. UWM

Radca prawny, stały mediator Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz Ośrodka Mediacji Gospodarczej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Profesor i kierownik Katedry Teorii i Historii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, autor ekspertyz naukowych dotyczących projektów zmian ustawowych w zakresie mediacji i innych form polubownego rozwiązywania sporów. W latach 2010-2016 kierownik, autor programu nauczania i wykładowca studiów podyplomowych „Mediacja i inne Alternatywne Formy Rozwiązywania Sporów” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Aktualnie wykładowca mediacji m.in. na studiach podyplomowych „Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów" prowadzonych przez Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wykładowca mediacji w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Kierownik i wykonawca projektu naukowego pt. „Cele mediacji a dobór i stosowanie strategii i technik mediacyjnych przez mediatorów w sporach cywilnych, w t
Presenter

Mr dr Przemysław Kubiak – Prelegent

Adiunkt na Wydziale Praw i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz magister psychologii i certyfikowany trener umiejętności psychospołecznych. Od ponad 15 lat prowadzi warsztaty dla studentów prawa i prawników (radców, adwokatów i sędziów) na terenie całej Polski oraz za granicą (m. in. w Meksyku, Indonezji, Turcji, we Włoszech, na Słowacji). Od 20 lat powiązany z działalnością Uniwersyteckich Poradni Prawnych, gdzie regularnie bierze udział w konferencjach ogólnopolskich oraz prowadzi warsztaty z zakresu umiejętności miękkich. Od ponad 5 lat prowadzi grupę mediacji na WPiA UŁ, ściśle współpracując z mediatorami regionu Łódzkiego. W ramach tej kooperacji jest również współorganizatorem Łódzkiego Forum Mediacji. Prowadzi zajęcia dla mediatorów z zakresu komunikacji na podyplomowych studiach z mediacji gospodarczej i na WPiA UŁ.
Presenter

Mr Andrzej Misiak - Moderator wydarzenia

Radca prawny, Prezes Instytutu Mediacji, Członek Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości, w latach 2018-2020 Prezes Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi, mediator stały, wpisany na listę mediatorów stałych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi, Rzecznik Łódzkiego Porozumienia Mediatorów, specjalista ds mediacji w Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza. Uprzednio czynny adwokat, Członek Komisji ds. mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Certyfikowany stażysta Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. W latach 2004-2008 doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa WPiA UŁ. W latach 2006-2008 główny konsultant ds. projektów szkoleniowych i badawczych/dyrektor ds. prawnych i administracji Instytutu Europejskiego w Łodzi.