Logo

Szanse i perspektywy mediacji gospodarczych z udziałem jednostek sektora finansów publicznych.

Date

Tuesday, December 7, 2021

Time

12:00 PM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This event is certified, please provide correct information.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Czy wyraża Pani/Pan zgodę na informowanie na podanego w tym zgłoszeniu maila, do dnia 31.08.2023, o szkoleniach, seminariach, webinariach i innych wydarzeniach, które będą organizowane w ramach projektu UE, o którym mowa poniżej?
  • This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Agenda

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza 

zaprasza na 

S E M I N A R I U M 

Szanse i perspektywy mediacji w sprawach gospodarczych z udziałem jednostek sektora finansów publicznych.

Seminarium odbędzie się 7 grudnia 2021 r. w godzinach 12:00 - 14:00 w formie zdalnej (online). 


Udział bezpłatny 

Podczas tych 2 h poznasz korzyści płynące z mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych.

Uczestnik seminarium:

 - przekona się, że sprawa gospodarcza w sporze jednostki sektora finansów publicznych i przedsiębiorcy może zakończyć się zawarciem ugody korzystnej dla obu stron;

- otrzyma informacje nt. przepisów prawa mających zastosowanie w mediacjach gospodarczych z udziałem jednostek sektora finansów publicznych oraz dowie się, że udział jednostki sektora finansów publicznych we wskazanym postępowaniu jest zgodny z przepisami prawa i pożądany; 

- uzyska wiedzę nt. korzyści wynikających z mediacji, płynących zarówno dla przedsiębiorcy, jak i jednostki sektora finansów publicznych;

- zostanie zapoznany z konkretnymi przykładami mediacji w sporach gospodarczych z udziałem jednostek sektora finansów publicznych.


 

Seminarium poprowadzą osoby z bardzo dużym doświadczeniem i dysponujące wiedzą ekspercką - więcej o ekspertach poniżej)

Program Seminarium:

12:00 - 12:10

Otwarcie seminarium, przedstawienie prelegentów i tematyki seminarium oraz informacji o projekcie.

 12:10 - 13:45

Moderowana dyskusja z prelegentami.

 13:45 - 14:00

Odrębna sesja odpowiedzi na pytania.

 14:00

Zakończenie seminarium.


Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza jako jeden z czterech partnerów Ministerstwa Sprawiedliwości w projekcie "Upowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" zaprasza osoby (zamieszkujące, prowadzące działalność/praktykę lub zatrudnienie) na terenie województw: dolnośląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego* do udziału w bezpłatnym seminarium pt. Szanse i perspektywy mediacji w sprawach gospodarczych z udziałem jednostek sektora finansów publicznych”.

*Bezpłatne seminaria dla uczestników z pozostałych województw organizowane są/będą w ramach Projektu przez pozostałych Partnerów tj. Konfederację Lewiatan, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Centralny Instytut Analiz Polityczno - Prawnych.

Uczestnicy otrzymają z systemu ClickMeeting automatycznie wygenerowany certyfikat uczestnictwa.

Szczegóły organizacyjne:

- Potwierdzeniem udanej rejestracji rejestracji jest otrzymanie maila potwierdzającego rejestrację; w wypadku braku maila prosimy o kontakt w sprawie potwierdzenia Państwa rejestracji.

- Prosimy o zwrócenie uwagi na literówki w adresie mailowym, sprawdzenie folderu SPAM, sprawdzenie polityki działów IT w kwestii filtrów spam serwerów pocztowych i zaufanych nadawców poczty przychodzącej.

- Seminarium odbywa się online za pomocą platformy ClickMeeting.

- Wszystkie informacje o technicznych aspektach seminarium znajdą Państwo na stronie rejestracji.

- W trakcie seminarium będzie możliwość zadawania pytań przez uczestników.

- Seminarium będzie nagrywane i przekazane liderowi projektu - Ministerstwu Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości zastrzegło sobie możliwość upublicznienia nagranego seminarium. Osoby niewyrażające zgody na nagranie seminarium, proszone są o niezgłaszanie się na nie. Jednocześnie informujemy, że podczas całego seminarium włączenie kamery będzie wyłącznie dobrowolne i nie jest wymagane od jego Uczestników. Zależnie od ustawień pokoju webinarowego, mogą być widoczne dane wpisane w rubrykach: imię i nazwisko.

- Szczególne potrzeby związane z emisją seminarium przez organizatora np. związane z niepełnosprawnościami można zgłaszać do 1.12.2021.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb uczestnictwa SEMINARIUM ONLINE przez Regionalną izbę Gospodarczą Pomorza z siedzibą w Gdańsku, kod 80-244, Aleja Grunwaldzka 82, KRS: 0000311830.

Limitowana liczba osób.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt

e-mail: k.zuchowicz@rigp.pl / tel +48 882 430 979

Presenter

Mr Wojciech Barczyński

Wojciech Barczyński - radca prawny, zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego w Urzędzie Miasta Łodzi, wykonuje zawód radcy prawnego od 2006 r., specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów sektora finansów publicznych, w szczególności w zakresie przygotowania i realizacji procesów inwestycyjnych, zamówień publicznych, gospodarki nieruchomościami, przygotowania kontraktów oraz negocjacji. Dzięki długoletniej współpracy z instytucjami kultury posiada również doświadczenie w dziedzinie pozyskiwania i obrotu prawami autorskimi. Legitymuje się wieloletnim doświadczeniem związanym z reprezentowaniem jednostek sektora finansów publicznych w sporach sądowych (zwłaszcza na tle sporów budowlanych) oraz praktyczną wiedzę związaną z przebiegiem negocjacji i przygotowaniem dokumentacji umożliwiającej zawarcie ugody przez jednostkę sektora finansów publicznych. Bezpośrednio uczestniczył w szeregu negocjacji i mediacji zakończonych zawarciem ugody przez jednostkę sektora finansów publicznych.
Presenter

Mrs Marta Skrocka - Prelegent

dr Marta Janina Skrodzka – doktor nauk prawnych, mediator, trener. Ekspert Instytutu Mediacji Fundacji Rozwoju Edukacji Społecznej. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie handlowym a w szczególności mediacji, jako alternatywnej metodzie rozwiązywania sporów. Jej działalność naukowa koncentruje się również na klinicznym nauczaniu prawa oraz metodologii nauczania prawa. Jest stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej i Public Interest Law Initiative oraz stypendystką Programu Fulbrighta w kategorii Senior Fulbright Award. Oprócz osiągnięć naukowych (w tym autorstwa lub współautorstwa ponad 90 publikacji) posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne jako mediator. Zajmuje stanowisko adiunkta w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, pełni funkcję Koordynatora Centrum Mediacji przy PWSIiP w Łomży.
Presenter

Mr Andrzej Misiak - Moderator wydarzenia

Radca prawny, Prezes Instytutu Mediacji, Członek Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości, w latach 2018-2020 Prezes Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi, mediator stały, wpisany na listę mediatorów stałych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi, Rzecznik Łódzkiego Porozumienia Mediatorów, specjalista ds mediacji w Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza. Uprzednio czynny adwokat, Członek Komisji ds. mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Certyfikowany stażysta Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. W latach 2004-2008 doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa WPiA UŁ. W latach 2006-2008 główny konsultant ds. projektów szkoleniowych i badawczych/dyrektor ds. prawnych i administracji Instytutu Europejskiego w Łodzi.